RIPOTI

RIPOTI ZA MWAKA

UHAI - EASHRI inahifadhi  ripoti awali zote za mwaka   

RIPOTI ZA UTAFITI

UHAI - EASHRI  linatafiti kuhusu masuala ya jamii

MATANGAZO

Nakala zote zinazohitaji kupakuliwa