ABOUT
UHAI

ABOUT
UHAI EASHRI

Utambulisho Wetu

Utambulisho Wetu Sisi ni nani

UHAI EASHRI  ni ruzuku ya uanaharakati  ya kwanza ya kiasili ya Kiafrika inayofadhili  haki za binadamu za wachache wa jinsia na ujinsia. Tumefadhili kesi muhimu za korti  na kugeuza sheria kandamizi, kufadhili kliniki za mwanzo za kijamii zinazohusu VVU na kufadhili jamii kuandika kuhusu  maisha , upangaji na utetezi wao.

Ilianzishwa mwaka 2009, na makao yake ni Nairobi ambapo tunafadhili upangaji wa uanaharati   katika nchi saba za Afrika ya Mashariki—Burundi, Jamhuri ya |Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Tanzania na Uganda— na mashirika ya Kiafrika yanayofanya kazi katika bara.

Kutoka ufadhili hadi uwezeshaji hadi  utafiti na mikutano tunafadhili jitihada zinazojenga maarifa, ufanisi, uwajibikaji, uendelevu  na uadilifu katika jamii zetu  .

Ni kitu gani kinachotufanya kuwa tofauti?

Tunaongozwa na kuamuliwa na wanaharakati ambao wanaishi maisha ya kijamii ya kung’ang’ania haki za kibinadamu kila siku. Kwa njia hii wanaharakati wa kijamii hawafaidi tu kutokana na ruzuku zetu bali pia wanaamua kuhusu ruzuku zetu.

Mnamo 2007, kongamamo la wanaharakati lenye maudhui “Changing Faces Changing Spaces” (CFCS)   liliendeshwa na wachache wa ujinsia na wafanyakazi ya ngono , marafiki  na wafadhii wao. Mkutano huu ulitambua  tofauti zisizoweza kutatuliwa baina ya ulimwengu wa kifedha unaoathiriwa na umagharibi  na ulimwengu wa kazi katika kanda hii . Hitimisho ya mkutano ulikuwa kwmba palikuwa na haja ya kuwa na utaratibu wa ufadhili unaoongozwa na wanaharakati wa kijamii ndani ya mashirika ili kuweza kuziba pengo baina ya ufadhili na kazi. UHAI ilianzishwa 2009 baada ya miaka miwili ya wanaharakati, marafiki na washauri kujengelea dhana ya utaratibu wa ufadhili unaoongozwa na wanaharakati.

MISSION

Kuwa ruzuku inayoongozwa na wanaharakati ambayo ni bunifu, inayofikiwa, jumuishi na inayoitikia na ambayo inafanya kazi ili kufikia usawa, ustaarabu na haki kwa wachache wa ujinsia na jinsia na wafanyakazi ya ngono katika Afrika ya Mashariki na wakati huo huo kuhusika kikamilifu katika miungano ya Kiafrika.

VISION

Kuishi na kukumbatia mapenzi ya kimapinduzi

KWA NINI RUZUKU YA KIASILI YA WANAHARAKATI?

Hatusaidii tu uwanja wa haki za binadmu za wachache wa ujinsia na ujinsia na wafanyakazi ya ngono wa Afrika ya Mashariki – sisi ndio uwanja wenyewe. Wafanyakazi wetu, Bodi na kamati ya ruzuku mahirimu wanatokana na mashirika tunayofadhili na kwa hiyo ujuzi na maarifa ya mashirika yetu yanaumba na kuongoza michango yetu.

 Katika utoaji wetu wa ruzuku, uwezeshaji, utafiti na mikutano, tunaumba nafasi kwa washiriki waruzukiwa kushirikiana na kujenga miungano madhubuti ya kudumu.

Ruzuku ya kwanza ya aina yake katika Afrika, UHAI  imekuwa sehemu ya muungano wa wafadhili na wanaharakati wa Afrika ya magharibi ambao walitekeleza utafiti ili kufahamisha mahitaji ya kuanzisha ruzuku sawa ya kiasili ya wanaharakati wa waachache wa ujinsia na jinsia, Initiative Sankofa d’Afrique de l’Ouest (ISDAO),  ambao sasa sisi ni wadhamini wake.

KWA NINI UTOAJI RUZUKU SHIRIKISHI?

 

 

 Mtazamo wetu wa utoaji ruzuku shirikishi ni muhimu kwetu kwa sababu:

 • Inahamisha utoaji maamuzi kutoka nafasi za kilimwengu hadi za kijamii;
 • Inaongeza nafasi za kuchukua hatua muhimu za hatari na kufadhili kazi mpya inayoahidi ambayo wafadhili waa kawaidia wanaogopa ua hata hawafahamu; na
 • Kivyake ni mbinu ya kukagua bidii: wanharakati wanafahamu mashirika yenye bidiii na uwajibikaji;

Ushiriki ufaao katika utoaji ruzuku unaendeleza uanuwai na ujumuishi katika meza ya kufanya maamuzi kwa kuhkikisha kwamba jamii zote husika wako katika meza ya kufanya maamuzi  na hivyo huwa na uwazi na huimarisha heshima kwa maamuzi ya ruzuku. Mwishowe mchakato huu hujenga ujuzi wa kitaalamu na wa uchangishaji fedha wa wanaharakati wanaohusika.

Utoaji ruzuku shirikishi ni kubadilisha uso wa msaada na kuipanua  katika ngazi za kilimwengu. UHAI ni sehemu ya kikundi msingi ya watoaji ruzuku shirikishi wa kimataifa ambao walitayarisha  mwongozo wa kilimwengu kuhusu utoaji ruzuku shirikishi.

our values

our values

Thamani zetu zinawasilishwa na maneno ya Kiswahili ambayo yanajenga jina letu. UHAI inaongozwa na ahadi kadha zisizovunjwa na ambayo yanaeleza sisi ni kina nani na ni kaida zipi zinaongoza utendaji wetu.

UANUWAI WA UJINSIA NA JINSIA, HASIRA NA MAPENZI

UANUWAI WA UJINSIA NA JINSIA, HASIRA NA MAPENZI

Michakato wazi na nyumbufu ya kujifunza, kuulizana kwa pamoja na ushiriki unajengwa kutokana na fahari na heshima ya uanuwai wetu wa ajabu. Wakati huo huo hasira na mapenzi zinasukuma  kazi  yeny usikivu, ushupavu na ya kimageuzi ambayo inalisha shirika lililojaa  moyo na roho..

HAKI, USAWA, HAKI YA KIJAMII NA UMAHIRI

HAKI, USAWA, HAKI YA KIJAMII NA UMAHIRI

AFYA, UFADHILI, UPATAJI NA MAWAZO YA KIMAPINDUZI

AFYA, UFADHILI, UPATAJI NA MAWAZO YA KIMAPINDUZI

Kama watu waliotengwa, mengi ya mahitaji yetu kibinadamu na kiafya hayashughulikiwi kikawaida na kwa hiyo tunajitolea kuchukua hatua za hatari ambazo zinawezesha usaidizi nyumbufu na unaofikiwa ili kuhakikisha ustaarabu wetu wa kibinadamu . Tunapingana na chukulizi ili kujenga njia mpya za kujipanga, kufanya kazi na kuishi.

HESHIMA USHIRIKIANO, UAMINIFU NA KUSIKILIZA

HESHIMA USHIRIKIANO, UAMINIFU NA KUSIKILIZA

Tunaamini jamii ni wakala  wake wa kibinafsi wa mabadiliko na masuluhisho yanapaswa kuongozwa na tajiriba ambazo watu wamepitia  na hivyo kutuongoza katika  kuchukulia ushirikiano wote kwa kujitolea kwa thamani yake na  faida ya michango ya kibinafsi . Hii inajumuisha kuwafikia watu kutoka katika  kitovu hadi katika  maeneo ya pembeni  na kujumuisha wale ambao mara nyingi wananyamazishwa na miundo ya mamlaka inayozuka.

about our team

about our team

THE UHAI BOARD

Kwa sasa, UHAI ina Bodi wanaharakati 6 wa Afrika ya Mashariki kutoka kwa mashirika ya wachache wa ujinsia na jinsia na wafanyakazi ya ngono na Wakurugenzi Wakuu Wenza 2 ambao ni katibu wa bodi . Bodi inatawala na ina wajibu wa kifedha kwa UHAI. Hii inamaanisha kwamba wanahakikisha kuwa UHAI inatimiza wito na malengo yake. Bodi inatimiza wajibu huu wa kiusimamizi na jukumu la ufuatilizi kwa kujifahamisha kuhusu shughuli za UHAI na kufanya maamuzi ya kutuongoza kufikia mafanikio. Bodi inaidhinisha mabadiliko katika sera ya UHAI na kivyake inachagua na kualika wanachama wa Bodi wa awamu mbalimbali.

THE STAFF

Timu yetu inajumuisha wanaharakati wataalamu wanaoajiriwa kutoka na wanaowakilisha uanuwai wa wachache wa ujinsia na jinsia katika Afrika ya Mashariki , wafanyakazi ya ngono na wafanyakazi wa mashirika wenza wa UHAI.

 • Cleopatra Wambugu

  Director of Programmes

 • Wilfred Louis Mwangi

  Afisa wa Mipango: Usimamizi wa Ruzuku

 • Jackson Otieno

  Afisa wa Mipango: Utoaji wa Ruzuku

 • Mercy Otekra

  Msaidizi wa Mipango : Usimamizi wa Ruzuku

 • Irene Moloney

  Meneja wa Fedha ana Utendakazi

 • Elijah Njagi

  Afisa wa Fedha : Usimamizi wa Uhasibu

 • Salama Nyirahabimana

  Afisa wa Fedha Finance Officer: Ulipaji na Utiifu

 • Lynette Doreen

  Msaidizi wa Utendakazi

 • Dennis Mwaurah

  Msaidizi wa Kifedha

 • Chepkwemoi Kimtai

  Msaidizi wa Ubia na Mawasiliano

 • Roselyn Odoyo

  Afisa wa Mipango: Maarifa, Tathmini na Kujifunza

 • George Mwai

  Meneja wa Mipango ; Uwezeshaji

VACANT JOBS

VACANT JOBS

There are no vacancies currently. Sign Up for Vacancy announcements